K BOXING SS 2022 - FASHION VIDEO
Shot in Shanghai, China Project by ABOUT US Studio

Director : Matthieu Belin
Stylism : Jack Gao
Production Coordinator : Liao Dan & Shengfan Lu
Model : Zhao Lei & Yang Hao


You may also like

Back to Top